Lokacije parkov po Sloveniji:

Bakovci,
Braslovče,
Celje,
Dob,
Gorica,
Gorišnica,
Grajena, Hrastnik,
Izola,
Kamna Gorica,
Komenda,
Koper,

Križe,
Krška vas,
Laško,
Lesce,
Ljubljana,
Maribor,
Martjanci,
Miklavž,
Modrej,
Murska Sobota,
Portorož,
Potoška vas,

Prebold,
Radovljica,
Slovenj Gradec,
Šentjur,
Trbovlje,
Trzin,
Veržej,
Videm – Dobrepolje,
Zg. Duplek,
Žalec,
Žiri

Gorenjska

Žiri

Sparks ®

Kamna Gorica

Sparks ®

Lesce

Sparks ®

Vrbnje pri Radovljici

Sparks ®

Dob pri Domžalah

Bistrica pri Tržiču

Tržič

Medvode

Krtina

Kamnik

Kranj

Križe

Prekmurje

Murska Sobota

Martjanci

Bakovci

Štajerska

Ljutomer

Krapje

Velenje

Maribor

Maribor Tabor

Žalec

Osrednjeslovenska

Ljubljana

Ljubljana Aleja

Dol pri Ljubljani

Rožna dolina

Primorska

Izola

Koper Bonifika

Koper

Seča

Dolenjska

Dobrepolje

Sparks ®

Kočevje